Dyżury Rady Osiedla

Dyżury Rady Osiedla odbywają się w siedzibie Rady w środy w godz. od 19:00 do 20:00 (za wyjątkiem świąt).

Posiedzenia Rady Rady Osiedla odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19:00.

W pozostałe środy w siedzibie Rady odbywają się posiedzenia Zarządu.

 

W przypadku wniosków o zaopiniowanie przez Radę Osiedla różnych kwestii, prosimy o składanie tego typu wniosków najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady. Posiedzenia Rady odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. W przypadku braku możliwości wcześniejszego osobistego złożenia dokumentów prosimy o przesłanie stosownych dokumentów (map, szkiców itp.) drogą elektroniczną na adres Rady: rada@bukowe.szczecin.pl również najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady

 

nasza siedziba