Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
44/21 28/04/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Gwarnej część działki numer 19/17 z obrębu 4151 Dąbie w celu utworzenia parkingu. 27/05/2021
43/21 03/03/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu, działka nr 34/3 z obrębu 4079 Dąbie na cele uprawy warzyw. 23/03/2021
42/21 03/03/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy fragmentu, działki nr Ba6/2 z obrębu 4153 Dąbie w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 2021 r. na cele handlu obwoźnego owoce, warzy 23/03/2021
41/21 13/01/2021 UCHWAŁA wydanie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy Szałwiowa dla działki nr 13/2 z obrębu 4158 Dąbie. 23/03/2021
40/21 13/01/2021 UCHWAŁA w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 23/03/2021
39/20 07/10/2020 Uchwała w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2020. 23/10/2020
38/20 07/10/2020 Wyrażenie opinii do wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jałtańskiej 4 w Szczecinie, działka 35/2 z obrębu 4153. 23/10/2020
37/20 07/10/2020 Wyrażenie opinii do wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie działka 16/1 o pow. 378m² , ul. Chłopska z obrębu 4160 na rzecz Skarbu Państwa. 23/10/2020
36/20 07/10/2020 Uchwała o wydanie opinii w sprawie przedstawionego wstępnego układu geometrycznego zadania pn.”Budowa ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6 ”. 23/10/2020
35/20 07/10/2020 Uchwała o wydanie opinii w sprawie przedstawionych wariantów układu geometrycznego przebiegu chodnika w związku z realizacją dokumentacji projektowej pn.”Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki”. 23/10/2020