Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
66/23 18/01/2023 UCHWAŁA NR 66/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2023. 15/02/2023
66/23 18/01/2023 UCHWAŁA NR 66/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2023. 15/02/2023
64/22 07/12/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2022. 25/12/2022
63/22 07/12/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2022 r. wydanie opinii do propozycji wprowadzenia zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo. 25/12/2022
62/22 07/12/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2022 r. o wydanie opinii do wniosku o rozwiązaniach/wariancie koncepcji przebiegu pieszo- ścieżki przy ul. Świętochowskiego od ul. Agnieszki do ul. Kaszmirowej 25/12/2022
61/22 05/10/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 05 października 2022 r. wydanie opinii w sprawie dzierżawy części działki 86 z obrębu 4155 - Dąbie o powierzchni około 1200 m2 na okres 2-3 lata, w celu umożliwienia wykonania 27/10/2022
60/22 05/10/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 05 października 2022 r. dotycząca zorganizowania przez Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo imprez integracyjnych dla mieszkańców w 2022 roku. 27/10/2022
59/22 07/09/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo z dnia 07.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie o wydanie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki nr 15/5 z obrębu 4154 Dąbie w celu utrzymania tam stojącego od 20 l 27/10/2022
58/22 06/07/2022 Uchwała dotycząca wniosku do Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie 21/07/2022
57/22 06/04/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 06 kwietnia 2022 r. o wydanie opinii w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 31/13 z obrębu 4153 Dąbie przy ul. Handlowej o powierzchni 350 m2 na cele ogrodowo - warzywne. 19/04/2022