Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
67/23 01/03/2023 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 01 marca 2023 r. o zajęcie stanowiska w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 73/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4155 z przeznaczeniem pod 11/07/2023
65/23 18/01/2023 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. wydanie opinii do wniosku ROD „Puszcza” o zmianę kategorii ul. Agnieszki, Regatowej, Teligi i Franciszka w Szczecinie. 11/07/2023
69/23 10/05/2023 UCHWAŁA NR 69/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. wydanie opinii do wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki 28/2 z obrębu 4153 o powierzchni 130 m² z przeznaczeniem na zieleń (trawnik) bez prawa zabudowy. 21/06/2023
68/23 10/05/2023 UCHWAŁA NR 68/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie o wydaniu opinii w sprawie propozycji nadania nazwy ulicy Andrzeja lub Aleksandra Doby drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 42/13 z obrębu 4157 Dąbie i 21/06/2023
66/23 18/01/2023 UCHWAŁA NR 66/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2023. 15/02/2023
66/23 18/01/2023 UCHWAŁA NR 66/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2023. 15/02/2023
64/22 07/12/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2022. 25/12/2022
63/22 07/12/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2022 r. wydanie opinii do propozycji wprowadzenia zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo. 25/12/2022
62/22 07/12/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2022 r. o wydanie opinii do wniosku o rozwiązaniach/wariancie koncepcji przebiegu pieszo- ścieżki przy ul. Świętochowskiego od ul. Agnieszki do ul. Kaszmirowej 25/12/2022
61/22 05/10/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 05 października 2022 r. wydanie opinii w sprawie dzierżawy części działki 86 z obrębu 4155 - Dąbie o powierzchni około 1200 m2 na okres 2-3 lata, w celu umożliwienia wykonania 27/10/2022