Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
48/21 08/09/2021 Uchwała o wydanie opinii do wniosku sprawie przedłużenia dzierżawy części działki nr 27/2 z obrębu 4153 Dąbie o powierzchni 396m^2 w celu uprawy warzyw. 20/09/2021
47/21 08/09/2021 Uchwała o wydanie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki nr 15/5 z obrębu 4154 Dąbie w celu utrzymania tam stojącego od 20 lat pawilonu-sklep spożywczy. 20/09/2021
46/21 09/06/2021 Uchwała dotycząca zorganizowania przez Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo imprez integracyjnych dla mieszkańców w 2021 roku. 05/07/2021
45/21 09/06/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Dąbskiej, stanowiących: działkę 37/4 i część działki nr 37/7 z obrębu 4153 Dąbie na okres dziesięciu lat z przeznaczeniem pod centrum aktywności sport 05/07/2021
44/21 28/04/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Gwarnej część działki numer 19/17 z obrębu 4151 Dąbie w celu utworzenia parkingu. 27/05/2021
43/21 03/03/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu, działka nr 34/3 z obrębu 4079 Dąbie na cele uprawy warzyw. 23/03/2021
42/21 03/03/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy fragmentu, działki nr Ba6/2 z obrębu 4153 Dąbie w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 2021 r. na cele handlu obwoźnego owoce, warzy 23/03/2021
41/21 13/01/2021 UCHWAŁA wydanie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy Szałwiowa dla działki nr 13/2 z obrębu 4158 Dąbie. 23/03/2021
40/21 13/01/2021 UCHWAŁA w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 23/03/2021
39/20 07/10/2020 Uchwała w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2020. 23/10/2020