Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
46/17 05/07/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w planie rzeczowo - finansowym. 23/08/2017
45/17 07/06/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniosku o dzierżawę fragmentu działki przy ul. Handlowej Ba 6/2 z obrębu Dąbie na cele handlu obwoźnego czereśniami i truskawkami. 04/07/2017
44/17 07/06/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia wniosku w przedmiocie utwardzenia frezem asfaltowym ulicy Agnieszki, Regatowej i Teligi. 04/07/2017
43/17 07/06/2017 Uchwała w spawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Bukowe - Klęskowo na "Inwestycje Rad Osiedli" 04/07/2017
41/17 07/06/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniosku o zmianie kursowania autobusu nocnego linii 531 04/07/2017
40/17 05/04/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia wniosku o zwiąkszenie liczby miejsc postojowych na stacji roweru miejskiego przy ul. Kolorowych Domów - Beżowa. 26/04/2017
39/17 05/04/2017 Uchwała w sprawie złożenia wniosków do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok. 26/04/2017
38/17 05/04/2017 Uchwała w sprawie wydania opinii do przedstawionych przez ZDiTM wariantów przebudowy skrzyżowania ulic Chłopskiej, Swojskiej i Kolorowych Domów. 26/04/2017
36/17 22/03/2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia wolnych środków w budżecie Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo na zakup wiązanki kwiatów. 26/04/2017
35/17 22/03/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o wydzierżawienie gruntu od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych ul. Goszczyńskiego 4a; 71-263 Szczecin, o powierzchni 68 m kw. stanowiącego część działki nr 80 z obrębu 4155 Dąbie. 26/04/2017