Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
23/20 04/03/2020 Uchwała w sprawie zmiany statusu przystanków przy ul. Akwarelowej linii autobusowej 65 i 84 . 09/06/2020
22/20 04/03/2020 Uchwała o wyrażenie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki 92 przy ul. Lnianej z obrębu 4079 Dąbie na cele rekreacyjne. 11/03/2020
20/20 05/02/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu realizacji uchwały 5/19 dotyczącej inwestycji realizowanych na terenie Osiedla Bukowe-Klęskowo w ramach Budżetu Osiedlowego . 02/03/2020
21/20 05/02/2020 Uchwała o wyrażenie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki 19/2 z obrębu 4160 i 22/17 z obrębu 4157 Dąbie na uprawy ogrodowe. 18/02/2020
19/20 05/02/2020 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo za rok 2019. 18/02/2020
18/20 15/01/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. 18/02/2020
17/20 15/01/2020 Uchwała o wyrażenie opinii odnośnie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Pszennej 43, stanowiącej działkę nr 69 o pow. 0,0882 ha obr.4079, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolno stojącym. 05/02/2020
16/20 15/01/2020 Uchwała o wyrażenie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki 31/9 przy ul. Dąbskiej 4 z obrębu 4153 Dąbie na cele uprawy warzyw. 05/02/2020
15/19 04/12/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o nadanie nazwy ul. Kaszmirowa dla projektowanej drogi wewnętrznej do działek 6/23, 7/11, 7/3, 6/21 obręb 4159 Dąbie (teren elementarny D.B.5046.KDW). 18/12/2019
14/19 04/12/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o nadanie nazwy ul. Bogdana dla działki 13 obręb 4159 Dąbie. 18/12/2019