Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
61/22 05/10/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 05 października 2022 r. wydanie opinii w sprawie dzierżawy części działki 86 z obrębu 4155 - Dąbie o powierzchni około 1200 m2 na okres 2-3 lata, w celu umożliwienia wykonania 27/10/2022
60/22 05/10/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 05 października 2022 r. dotycząca zorganizowania przez Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo imprez integracyjnych dla mieszkańców w 2022 roku. 27/10/2022
59/22 07/09/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo z dnia 07.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie o wydanie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki nr 15/5 z obrębu 4154 Dąbie w celu utrzymania tam stojącego od 20 l 27/10/2022
58/22 06/07/2022 Uchwała dotycząca wniosku do Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie 21/07/2022
57/22 06/04/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 06 kwietnia 2022 r. o wydanie opinii w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 31/13 z obrębu 4153 Dąbie przy ul. Handlowej o powierzchni 350 m2 na cele ogrodowo - warzywne. 19/04/2022
56/22 06/04/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 06 kwietnia 2022 r. o wydanie opinii w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr Ba6/2 z obrębu 4153 Dąbie w okresie od 20 maja do 31 lipca 2022 r. na cele handlu obwoźnego owoce, warzywa 19/04/2022
55/22 19/01/2022 UCHWAŁA Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2022. 08/03/2022
54/21 01/12/2021 Uchwała w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2021. 10/12/2021
53/21 03/11/2021 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 03 listopada 2021 r. o wydanie opinii do wniosku w sprawie budowy tymczasowej studni przy ul. Szałwiowej na działce nr 18/3 z obrębu 4159 01/12/2021
52/21 03/11/2021 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin zainicjowanego uchwałą XXVII/682/17 Rady Miast 01/12/2021