Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
Uchwała nr 04/2016 02/03/2016 Uchwała w sprawie wniosku do Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin o przyznanie środków finansowych na organizację imprez integracyjnych 04/11/2016
Uchwała nr 03/2016 03/01/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Pszennej 04/11/2016
Uchwała nr 02/2016 03/01/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Chłopskiej 35 04/11/2016
III/1/11 15/06/2011 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2012 07/09/2016
III/2/11 15/06/2011 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic Handlowej, Chłopskiej, Dąbskiej i Pszennej 07/09/2016
IV/4/11 06/07/2011 W sprawie opinii w przedmiocie wniosku Pani Joanny Brzezickiej o wydzierżawienie od Gminy Miasto Szczecin części działki gruntu nr 73/2 przy ul. Kolorowych Domów 07/09/2016
IV/5/11 06/07/2011 W sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo na rok 2011 07/09/2016
IV/6/11 06/07/2016 W sprawie organizacji wycieczki krajoznawczej do Dobrzycy k/Koszalina, Domacyna oraz latarni morskiej w Gąskach dnia 19 czerwca 2011r. oraz uchylenia uchwały nr III/3/11 07/09/2016
V/7/11 03/08/2011 W sprawie opinii w przedmiocie oddania w wieczyste użytkowanie przez Gminę Miasto Szczecin działki nr 37/6, obręb 4153 przy ul. Dąbskiej – Smutnej 07/09/2016
V/8/11 03/08/2011 W sprawie opinii na temat koncepcji Pana Piotra Błażejewskiego dotyczącej rewitalizacji cmentarza znajdującego się na działce nr 37/6, obręb 4153 przy ul. Dąbskiej – Smutnej po jego skomunalizowaniu 07/09/2016