Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
40/21 13/01/2021 UCHWAŁA w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 23/03/2021
39/20 07/10/2020 Uchwała w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2020. 23/10/2020
38/20 07/10/2020 Wyrażenie opinii do wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jałtańskiej 4 w Szczecinie, działka 35/2 z obrębu 4153. 23/10/2020
37/20 07/10/2020 Wyrażenie opinii do wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie działka 16/1 o pow. 378m² , ul. Chłopska z obrębu 4160 na rzecz Skarbu Państwa. 23/10/2020
36/20 07/10/2020 Uchwała o wydanie opinii w sprawie przedstawionego wstępnego układu geometrycznego zadania pn.”Budowa ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6 ”. 23/10/2020
35/20 07/10/2020 Uchwała o wydanie opinii w sprawie przedstawionych wariantów układu geometrycznego przebiegu chodnika w związku z realizacją dokumentacji projektowej pn.”Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki”. 23/10/2020
34/20 25/08/2020 Uchwała w sprawie dokonania zmian planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 23/10/2020
33/20 25/08/2020 Uchwała dotycząca organizacji przez Radę Osiedla Jasełek 23/10/2020
32/20 25/08/2020 Uchwała dotycząca organizacji przez Radę Osiedla Festynu z okazji Święta Niepodległości 23/10/2020
31/20 01/07/2020 Uchwała dotycząca wydania opinii w sprawie nadania (rozszerzenia) nazwy ulicy Elżbietańska dla działki nr 6/20 oraz 6/3 z obrębu 4159 Dąbie w części terenu elementarnego D.B.5045.KWD. 08/07/2020