Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
X/25/11 30/11/2011 W sprawie przystąpienia do współorganizacji turnieju tenisa stołowego dnia 14 grudnia 2011 r. 07/09/2016
X/26/11 30/11/2011 W sprawie wniosku do Rady Miasta Szczecin o upamiętnienie w formie obelisku działaczy samorządowych z osiedla Bukowe - Klęskowo 07/09/2016
X/27/11 30/11/2011 W sprawie przystąpienia do współorganizacji XVI Szkolnego Przeglądu Małych Form Scenicznych 07/09/2016
X/28/11 30/11/2011 W sprawie opinii w przedmiocie planu remontów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o. na 2012 rok 07/09/2016
XI/29/12 04/01/2012 W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprzedaży działek nr 25/15, 48/1 obręb 4154 oraz 37/11 obręb 4156 przy ul. Grottgera 07/09/2016
XI/30/12 04/01/2012 W sprawie współorganizacji VI Ogólnopolskiego Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych 07/09/2016
XI/31/12 04/01/2012 W sprawie współorganizacji XI Archidiecezjalnego Przeglądu Teatralnego o Tematyce Religijnej 07/09/2016
XII/32/12 01/02/2012 W sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu za 2011 rok 07/09/2016
XIII/33/12 07/09/2016 W sprawie opinii w przedmiocie wniosku Pani Małgorzaty Balcerek o wydzierżawienie od Gminy Miasto Szczecin działki gruntu nr 37/3 przy ul. Pszennej 26/2 07/09/2016
XIII/34/12 07/03/2012 W sprawie zmiany uchwały nr XI/31/12 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie współorganizacji XI Archidiecezjalnego Przeglądu Teatralnego o Tematyce Religijnej 07/09/2016