uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo za rok 2019.