Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin zainicjowanego uchwałą XXVII/682/17 Rady Miast

Nr uchwały: 
52/21
Data uchwały: 
03/11/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon U_52_21.pdf194.09 KB