Plan posiedzeń Rady Osiedla w kadencji 2011-2015

Data sprawozdania: 
sobota, 1 Styczeń, 2011

Rada Osiedla Bukowe-Klęskowo informuje, że w kadencji 2011-2015 posiedzenia Rady odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19:00

W przypadkach, gdy zakres i ilość spraw będą tego wymagały możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady Osiedla także w innym terminie.

 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się we wszystkie środy miesiąca o godz. 19:00, poza dniami w których odbywają się posiedzenia Rady.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem opinii Rady, bądź zamierzające wnieść jakąkolwiek sprawę, zapraszamy na dyżury w każdą środę o godz. 19:00. Prosimy przy tym pamiętać, że w przypadku spraw wymagających analizy bądź dłuższego zastanowienia nie zawsze możliwe będzie uzyskanie opinii Rady tego samego dnia "od ręki". Z tych względów sprawy dotyczące wyrażenia opinii przez Radę najlepiej jest składać podczas dyżurów na tydzień przed każdym posiedzeniem Rady tj. w ostatnie środy miesiąca.