SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01- 30.06.2021 rok