SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2021 rok