Uchwała o wydanie opinii w sprawie przedstawionych wariantów układu geometrycznego przebiegu chodnika w związku z realizacją dokumentacji projektowej pn.”Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki”.

Nr uchwały: 
35/20
Data uchwały: 
07/10/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 35_20.pdf232.67 KB