Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
6/18 31/10/2018 Uchwała Zarządu Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo - finansowego na 2019 r. 09/12/2018
70/18 07/11/2018 Uchwała dotycząca propozycji inwestycji do realizacji na terenie Osiedla Bukowe - Klęskowo w ramach programu "Współfinansowanie inwestycji rad osiedli" na rok 2019. 09/12/2018
69/18 07/11/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo - finansowego na rok 2019. 08/12/2018
68/18 07/11/2018 Uchwała w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków Skarbnika Radnej Beacie Roszkowskiej 08/12/2018
67/18 03/10/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o nazwanie im. Marii Baranowskiej - Dohrn nowobudowanego ronda przy zbiegu ulic Kolorowych Domów i Chłopskiej. 08/12/2018
66/18 05/09/2018 Uchwała w sprawie wydania opinii na temat potrzeb wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenach jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin 08/12/2018
65/18 05/09/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o nazwanie im. Kpt. Lecha Karola Neymana nowobudowanego ronda przy zbiegu ulic Kolorowych Domów i Chłopskiej 08/12/2018
64/18 08/08/2018 Uchwała w sprawie dokonania zmian planu rzeczowo - finansowego na rok 2018. 08/12/2018
63/18 04/07/2018 Uchwała w sprawie organizacji wyjazdu na grzybobranie i dokonania zmian planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 07/08/2018
62/18 04/07/2018 Uchwała - wydanie opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w Szczecinie, w rejonie ul. Regatowej 07/08/2018