Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
80/23 08/11/2023 UCHWAŁA NR 80/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 08 listopada 2023 r. wydanie opinii do wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki 63/5 z obrębu 4156 o powierzchni 165 m² z przeznaczeniem pod pawilon w celu prowadzenia usług 16/01/2024
79/23 04/10/2023 UCHWAŁA NR 79/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 04 października 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian do planu rzeczowo-finansowego na rok 2023. 07/11/2023
78/23 04/10/2023 UCHWAŁA NR 78/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 04 października 2023 r. zajęcie stanowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie. 08/12/2023
72/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 72/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie o wydanie opinii do wniosku w sprawie czasowej dzierżawy na okres około 4-5 miesięcy fragmentu działki 119/8 z obrębu 4145 w celu ułatwienia prowadzenia prac budo 07/11/2023
73/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 73/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie o wydanie opinii do wniosku w sprawie wydzierżawienia na okres około 3 lat części nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek o numerach geodezyjny 07/11/2023
74/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 74/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 13 września 2023 r. wydanie opinii odnośnie zbycia w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej działkę nr 17/4 z obrębu 4156, położonej przy ul. Chłopskiej. 07/11/2023
75/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 75/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 13 września 2023 r. wydanie opinii do wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki 28/2 z obrębu 4153 o powierzchni 130 m² z przeznaczeniem na ogródek bez prawa zabudowy 07/11/2023
76/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 76/23 Zarządu Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2022. 07/11/2023
77/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 77/23 Zarządu Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego na I półrocze 2023 roku. 07/11/2023
71/23 31/05/2023 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 31 maja 2023 r. dotycząca inwestycji realizowanych na terenie Osiedla Bukowe - Klęskowo w ramach Budżetu Osiedlowego 11/07/2023