W sprawie opinii w przedmiocie inwestycji spółki „Dwunasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A obejmującej budowę obiektu handlowo-usługowego przy ul. Kolorowych Domów dz. nr 85/1

UCHWAŁA NR X/20/11
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie opinii w przedmiocie inwestycji spółki „Dwunasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A obejmującej budowę obiektu handlowo-usługowego przy ul. Kolorowych Domów dz. nr 85/1

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a oraz § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie inwestycję spółki „Dwunasta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A obejmującą budowę obiektu handlowo-usługowego przy ul. Kolorowych Domów na działce nr 85/1.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
X/20/11
Data uchwały: 
30/11/2011
Kadencja: 
2011-2015