W sprawie organizacji wycieczki krajoznawczej do Kostrzyna, Chyżyna i Słońska dnia 22 października 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/16/11
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie organizacji wycieczki krajoznawczej do Kostrzyna, Chyżyna i Słońska dnia 22 października 2011 r.

Na podstawie § 19 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się zorganizować autokarową wycieczkę krajoznawczą dla mieszkańców osiedla Bukowe-Klęskowo do Kostrzyna, Chyżyna i Słońska dnia 22 października 2011 r.

§ 2
Przeznacza się kwotę 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) ze środków finansowych Rady Osiedla na organizację wycieczki, o której mowa w § 1.

§ 3
Upoważnia się Radnego Pana Zygmunta Cywińskiego do organizacji wycieczki, o której mowa w § 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
VII/16/11
Data uchwały: 
05/10/2011
Kadencja: 
2011-2015