W sprawie wniosku do Rady Miasta Szczecin w przedmiocie propozycji do budżetu miasta na rok 2016

UCHWAŁA NR LIX/210/15
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie wniosku do Rady Miasta Szczecin w przedmiocie propozycji do budżetu miasta na rok 2016

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 19 ust. 5 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Zgłasza się następujące propozycje do budżetu miasta na rok 2016:
1) przebudowa skrzyżowania ulic Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej;
2) uporządkowanie terenu komunalnego wokół stawu w rejonie ulic Nad Rudzianką, Swojskiej i Romantycznej;
3) utwardzenie ulicy Regatowej;
4) kontunuowanie budowy centrum sportowego przy ul. Pomarańczowej poprzez wykonanie ogólnodostępnego boiska treningowego piłkarskiego;
5) wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Romantycznej;
6) remont nawierzchni ulicy Kolorowych Domów na odcinku od pętli autobusowej do ul. Mącznej oraz ulicy Mącznej do skrzyżowania z ul. Pszenną i Walecznych;
7) przebudowa pętli autobusowej na osiedlu Bukowym i dostosowanie do obsługi dojazdu do szybkiego tramwaju.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Nr uchwały: 
LIX/210/15
Data uchwały: 
22/04/2015
Kadencja: 
2015-2019