2019-2024

Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 01 marca 2023 r. o zajęcie stanowiska w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 73/3 z obrębu ewidencyjnego numer 4155 z przeznaczeniem pod

UCHWAŁA NR 69/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. wydanie opinii do wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki 28/2 z obrębu 4153 o powierzchni 130 m² z przeznaczeniem na zieleń (trawnik) bez prawa zabudowy.