Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
31/17 22/02/2017 Uchwała w sprawie rezygnacji radnego osiedlowego z członka Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo. 26/04/2017
62/18 04/07/2018 Uchwała - wydanie opinii w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w Szczecinie, w rejonie ul. Regatowej 07/08/2018
58/18 10/01/2018 Uchwała dotycząca inwestycji realizowanych w 2018 r. na terenie Osiedla Bukowe - Klęskowo, w ramach zadania: Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli 12/02/2018
70/18 07/11/2018 Uchwała dotycząca propozycji inwestycji do realizacji na terenie Osiedla Bukowe - Klęskowo w ramach programu "Współfinansowanie inwestycji rad osiedli" na rok 2019. 09/12/2018
59/18 07/02/2018 Uchwała dotycząca przeznaczenia przyznanej Radzie Osiedla kwoty 6750 zł na tzw. Małe Dotacje przez Komisję ds Inicjatyw Społecznych RM 04/03/2018
43/17 07/06/2017 Uchwała w spawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Bukowe - Klęskowo na "Inwestycje Rad Osiedli" 04/07/2017
Uchwała nr 16/2016 06/07/2016 Uchwała w spr. wyrażenia opinii na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego "Jedynka" SA w Szczecinie, wymganej dla PZP w sprawie planowanej zabudowy na działkach nr 30/6,30/7, 30/2, 79/2 obręb Dąbie, położonych przy ul. Akwarelowej wg załącz. dok. 04/11/2016
64/18 08/08/2018 Uchwała w sprawie dokonania zmian planu rzeczowo - finansowego na rok 2018. 08/12/2018
52/17 03/11/2017 Uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo - finansowego na rok 2017 i współorganizacji rajdów rowerowych z UKS "Gryfici". 30/11/2017
49/17 06/09/2017 Uchwała w sprawie organizacji przez Radę Osiedla Bukowe - Klęskowo imprezy osiedlowej pod hasłem "Pchli Targ na Bukowym" 04/10/2017