Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
31/17 22/02/2017 Uchwała w sprawie rezygnacji radnego osiedlowego z członka Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo. 26/04/2017
58/18 10/01/2018 Uchwała dotycząca inwestycji realizowanych w 2018 r. na terenie Osiedla Bukowe - Klęskowo, w ramach zadania: Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli 12/02/2018
43/17 07/06/2017 Uchwała w spawie przeznaczenia środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Bukowe - Klęskowo na "Inwestycje Rad Osiedli" 04/07/2017
Uchwała nr 16/2016 06/07/2016 Uchwała w spr. wyrażenia opinii na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego "Jedynka" SA w Szczecinie, wymganej dla PZP w sprawie planowanej zabudowy na działkach nr 30/6,30/7, 30/2, 79/2 obręb Dąbie, położonych przy ul. Akwarelowej wg załącz. dok. 04/11/2016
52/17 03/11/2017 Uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo - finansowego na rok 2017 i współorganizacji rajdów rowerowych z UKS "Gryfici". 30/11/2017
49/17 06/09/2017 Uchwała w sprawie organizacji przez Radę Osiedla Bukowe - Klęskowo imprezy osiedlowej pod hasłem "Pchli Targ na Bukowym" 04/10/2017
21/2016 07/12/2016 Uchwała w sprawie podziału diet w Zarządzie Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo. 17/01/2017
Uchwała nr 26/17 01/02/2017 Uchwała w sprawie podziału środków finansowych na tzw. Małe Dotacje z Komisji Inicjatyw Społecznych 22/03/2017
32/17 22/03/2017 Uchwała w sprawie powołania Magdaleny Roszkowskiej na członka zarządu Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo 26/04/2017
48/17 05/07/2017 Uchwała w sprawie przeznaczenia wolnych środków w budżecie Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo na montaż tablicy informacyjnej 23/08/2017