Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
73/23 13/09/2023 UCHWAŁA NR 73/23 Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie o wydanie opinii do wniosku w sprawie wydzierżawienia na okres około 3 lat części nieruchomości gruntowych stanowiących fragmenty działek o numerach geodezyjny 07/11/2023
52/21 03/11/2021 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin zainicjowanego uchwałą XXVII/682/17 Rady Miast 01/12/2021
60/22 05/10/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 05 października 2022 r. dotycząca zorganizowania przez Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo imprez integracyjnych dla mieszkańców w 2022 roku. 27/10/2022
71/23 31/05/2023 Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 31 maja 2023 r. dotycząca inwestycji realizowanych na terenie Osiedla Bukowe - Klęskowo w ramach Budżetu Osiedlowego 11/07/2023
59/22 07/09/2022 Uchwała Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo z dnia 07.09.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie o wydanie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki nr 15/5 z obrębu 4154 Dąbie w celu utrzymania tam stojącego od 20 l 27/10/2022
54/21 01/12/2021 Uchwała w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2021. 10/12/2021
40/21 13/01/2021 UCHWAŁA w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 23/03/2021
41/21 13/01/2021 UCHWAŁA wydanie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy Szałwiowa dla działki nr 13/2 z obrębu 4158 Dąbie. 23/03/2021
43/21 03/03/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu, działka nr 34/3 z obrębu 4079 Dąbie na cele uprawy warzyw. 23/03/2021
42/21 03/03/2021 UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy fragmentu, działki nr Ba6/2 z obrębu 4153 Dąbie w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 2021 r. na cele handlu obwoźnego owoce, warzy 23/03/2021